sanne geertje dossier1

Startspot.nl

Als startpagina - Bij je favorieten - Eigen startpagina

Dating

» Meer dating!

Aanmelden

Bekijk of de naam nog vrij is en registreer de naam:

.startspot.nl

Overzicht

Bronnen

De bronnen

Inleiding

In maart 1942 werd IndonesiŽ bezet door het Japanse leger. Hierdoor kwam een abrupt einde aan het Nederlandse koloniale gezag. De Nederlanders werden door de Japanners naar krijgsgevangene- of interneringskampen gebracht. Het bestuur werd overgenomen door de Japanners. De Japanners gebruikten de nationalistische Indonesische beweging om de inlandse bevolking aan haar kant te krijgen. Als het Indonesische volk de Japanners zou helpen, beloofden zij een onafhankelijk IndonesiŽ. In 1942 gaf het Nederlandse koloniale leger zich snel over. Het Nederlandse bestuur en de mensen met de belangrijkste banen verdwenen snel. Hierdoor zag de Indonesische bevolking dat ?de grote Europeaan? niet onoverwinnelijk was. Tijdens de Japanse bezetting werd de kritiek op Nederland versterkt door anti-westerse propaganda van Japan. Op 15 augustus 1945 capituleerde het Japanse leger. Twee dagen later riepen twee Indonesische leiders Soekarno en Hatta, de onafhankelijke Republiek IndonesiŽ uit. Maar de Nederlandse regering erkende de Republiek niet en wilde het bestuur weer overnemen. In juli 1947 en december 1948 vonden twee gewapende acties plaats. Ze werden door de Nederlandse regering politionele acties genoemd. Dit waren acties om Nederlands-IndiŽ als kolonie te behouden. De actie van 1947 was militair wel een succes, maar de leiders van de onafhankelijke Republiek IndonesiŽ waren er niet mee ten val gebracht. In 1948 werden de leiders Hatta en Soekarno wel gevangen genomen. Andere landen, zoals de Verenigde Staten, hadden veel kritiek op deze acties van Nederland. Nederland werd door internationale kritiek gedwongen om hiermee te stoppen.

Beleving politionele acties Bron A Vraag 1

Beleving politionele acties Bron A Vraag 1

Bron A Vraag 1: 1. Kijk naar de kop van de brief. Uit welke plaats schrijft de aalmoezenier zijn brief? Waar zou deze plaats liggen? Velde, ik denk dat deze plaats in IndonesiŽ ligt. Ik denk dit omdat de aalmoezenier over ?hier? spreekt en over soldaten die in IndonesiŽ zitten.

Beleving politionele acties Vraag 2

2. Uit deze brief is te lezen hoe het leven van de soldaten in Nederlands-IndiŽ was. Wat zou jij het zwaarste vinden uit het leven van de soldaten. Leg je antwoord uit met behulp van een citaat. ◊ Het ergste lijkt mij dat als je daar zit als soldaat, je al je familie niet kan zien en moet wachten op de post om nog enig contact te hebben. In de brief van de aalmoezenier vond ik dit een mooie zin, die dit gevoel goed weergeeft: Een vertelde me juist: ?Voor de post laat ik mijn eten staan? maar voor hem was er niks bij. Hij werd er een beetje stil van.

Beleving politionele acties Vraag 3

Beleving politionele acties Vraag 3

3. Wat verwachte de aalmoezenier van de meisjes/verloofdes van de soldaten. Verklaar je antwoord met behulp van een citaat uit de brief. De aalmoezenier verwachtte dat de meisjes/verloofdes meer brieven zouden gaan schrijven om de soldaten meer moed in te spreken. Dus versta je plicht: Jullie zitten iedere dag toch ook gespannen te wachten op de postbode. Hier voor de jongens is alles anders en zwaar en jullie brieven brengen je weer even hier bij hem of hem thuis bij jou. Denk er niet te licht over of noem ?t niet kinderachtig.

Beleving politionele acties Vraag 4

4. Waarom is het niet vreemd, dat juist een aalmoezenier een dergelijke brief schreef? Hij is van de kerk en bij hem komen de soldaten met hun problemen. Als hij dan van die problemen hoorde kon hij er ook wat aan gaan doen. Hij heeft nu dus een brief aan de meisjes/verloofdes geschreven om de soldaten te helpen.

Beleving politionele acties Bron B Vraag 5

Beleving politionele acties Bron B Vraag 5

5. In dit kranten bericht schrijft een journalist over een soldaat die uit Nederlands-IndiŽ thuiskomt in Nederland. Wat bedoelt de schrijver van deze bron met de zin ?Weer een bewijs hoe heel Nederland meeleeft met de jongens overzee?? Het is sarcastisch bedoeld. Hij bedoelt eigenlijk; Weer een bewijs dat Nederland geen rekening houdt met de soldaten die in IndonesiŽ hebben gevochten.

Beleving politionele acties Bron C Vraag 6

6. Op deze kleurplaat zie je een militair staan die denkt aan het kerstfeest dat zijn gezin zal vieren. Noem twee verschillen die je ziet tussen de soldaat en zijn foto op de muur bij zijn gezin. Op de foto is hij in een veilige omgeving en kijkt hij blij terwijl hij op het grote plaatje moet vechten en helemaal niet blij kijkt.

Beleving politionele acties Vraag 7

Beleving politionele acties Vraag 7

7. Sommige mensen in Nederland hadden moeite met deze kleurplaat. Leg uit waarom zij hier moeite mee hadden. ◊ Ze vonden het niet kunnen dat er mensen moesten vechten tijdens de kerst.

Beleving politionele acties Bron D Vraag 8

8. Welke twee redenen noemt de legercommandant voor het vertrek van Nederlandse soldaten naar IndonesiŽ? ◊ IndonesiŽ beschermen en de vrede brengen zijn, zijn reden.

Bleving politionele acties Vraag 9

9. De legercommandant heeft het over de inlandse bevolking. Krijg je door deze brief de indruk dat de gehele inlandse bevolking tegen de Nederlanders was? Leg je antwoord uit. ◊ Ik krijg vooral de indruk dat ze de Nederlanders het zelfde vinden, er wordt bijvoorbeeld precies gezegd hoe de soldaten zich moeten gedragen als ze in IndonesiŽ zijn. Ik vind dat een beetje minachtend overkomen.

Beleving politionele acties Vraag 10

10. De legercommandant geeft in zijn brief ook enkele tips aan de soldaten. Welke drie tips vind jij het meest verstandig? Verklaar je antwoord ◊ De verstandigste tip vind ik: Wees op Uw hoede! Deze tip is hťťl belangrijk omdat er dan wordt gewaarschuwd voor spionnen. Deze tip kan voor de soldaten van levensbelang zijn. De tweede verstandige tip vind ik: Gedraag U als brenger van recht en veiligheid. Deze tip vind ik zo verstandig, omdat de soldaten dan een betere indruk bij de IndonesiŽrs krijgen en zo waarschijnlijk meer medewerking. De derde tip die ik erg verstandig vind is: Ge hoeft niet met de hoed in de hand door dit gansche land te komen. Deze vind ik zo verstandig, omdat er wordt bedoeld: Als je, je goed gedraagt en je doet wat de officieren zeggen, dan kom je vanzelf waar je wezen moet.

Beleving politionele acties Bron E Vraag 11

Beleving politionele acties Bron E Vraag 11

11. Door wie is dit verslag geschreven? ◊ Dit verslag is geschreven door een van de oorlogsverslaggevers van de V-brigade.

Beleving politionele acties Vraag 12

Beleving politionele acties Vraag 12

12. Is de schrijver positief of negatief over het werk dat de V-brigade doet? Leg je antwoord uit met een citaat uit de tekst. ◊ Hij denkt dat hij het heel anders beleeft dan andere mensen, want hij zegt: Wij zien de dingen nu eenmaal anders dan de man in de troep.

Beleving politionele acties Vraag 13

13. Hoe denkt de schrijver over de inlandse bevolking die onafhankelijk wil worden? (Tip: kijk ook naar wat hij schrijft over Nederlands-IndiŽ voor de Japanse bezetting.) ◊ Hij is voor de onafhankelijkheid van Nederlands-IndiŽ, want hij geeft aan dat hij ze met open armen tegemoet wil komen.

Belevingpolitionele acties Algemene vragen Vraag 14

14. De bronnen A t/m E geven informatie over de vraag of de militaire aanwezigheid wel of niet succesvol was. Doe het zo: Bron A geeft wel/ niet informatie over het militaire succes want ... Doe dit voor alle bronnen. ◊ Bron Wel/Niet Reden A NIET Er wordt gesproken over de familie die thuis zit te wachten en over dat iedereen altijd gespannen zit te wachten op de post. Je zou eigenlijk wel kunnen zeggen dat er wordt gesproken over de oorlog, maar er wordt niet gesproken over hoe de oorlog verliep. B WEL In dit stukje hebben ze het over een militair die thuis komt en meteen weer weg moest, omdat hij achterstallige belastingschuld had. Waarschijnlijk hebben ze op dat moment, dus nog niet het doel bereikt, waar ze op uit zijn. Ik denk dat als ze hun doel dan al hadden bereikt, die militair heel veel respect zou krijgen en niet zomaar uit zijn huis zou worden gezet. C WEL Deze tekening zegt eigenlijk, dat de militairen nog geen succes hebben, want ze moeten met kerst nog steeds vechten. Als ze succes hadden gehad zou er al redelijk veel vrede zijn en zouden de militairen met kerst best naar huis kunnen. D NIET Dit stukje zegt helemaal niets over het succes van de militairen, want er wordt alleen gesproken over hoe de militairen zich moeten gedragen om te ?overleven?. E WEL Dit stukje vertelt heel veel over het succes van de militairen, want het is een krantenstukje en er wordt precies verteld hoe het met de oorlog staat.

Door Sanne&Geertje i.s.m sanne-geertje-dossier1.startspot.nl
Hosting en scripting door: MPlay.nl
Er staan 5 links op deze pagina.
Opmerkingen of suggesties?